Acquaviva Collecroce

 

 

 

 ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

  

 

 

Štatištika

 

 

 

Numar do čeljadi do našhi grad zlavihi je sa zmanija čuda na XX sèkuj zalju emigracijuni. Fina danas naš jezik ga govore još na dobri numar čeljadi Laustralija e Lardžendina. Ovaje tabela s štatištikom do popolacijune do godišti 1861-2001:
 

 

 

 

 

1861

1871

1881

1901

1911

1921

1931

1936

1951

1961

1971

1981

1991  

2001

Kruč

1777

1820

1937

2212

2243

2017

2058

2172

2250

1808

1157

1017

897

800

Mundimitar

799

787

849

1006

1017

944

935

915

906

874

749

624

544

468

Filič

1460

1436

1550

1664

1681

1655

1592

1653

1727

1371

1003

911

881

813

 

 

 

 

 

Home | Ričerke | Jezik| Storija | Džeografija | Štatistika | Kandželarija | Publikacijune | Ritrata | Informacijune