Acquaviva Collecroce ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

 

Kada e iskle su dol naše čeljade

 

  • Numar do gradi zlavihi biša veča velki prije. Kaka sa vidi do jimani do misti, grada zlave sa nahodahu fina Labruc (Abbruzzo). Pur jimana kana S. Giacomo degli Schiavoni Schiavi di Abruzzo činu kapit ka su bil grada zlave.
  • Sa misli ka prije migracijune do zlavi lu-Moliz su bil naprije gošta di lu-mil-e-čingučjend. Pur-si kokodi govore ka dža prije di su naše grada bihu nike Zlava, sikuramend nisu dol veča kasna, zašto ka nija hi riče turke e za kaka je fonetika aš gramatika našoga jezika. Na štisi gošta sa more mislit ka su dol pur Djedjara.
  • Zlava molisane su partil z Dalmacije, di bitahu naduga do mora (danas Bosna-Hercegovina), krajam rike Neretva. Pur to sa more mislit si sa gleda karatar do jezika.
  • Le colonie serbocroate nell'Italia meridionale (Milan Rešetar) je libar di bolje sa more lejit tuna zgora jezika aš storije našga grada (Kruč).

 

Home | Ričerke | Jezik| Storija | Džeografija | Štatistika | Kandželarija | Publikacijune | Ritrata | Informacijune