Acquaviva Collecroce

    ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

 

 

 

 

D a t a

N o v i t a

 

 

Ričerke

26 | 06 | 2022

 

 

Jezik

 

 

 

Storija

Publikacijune

 

 

Džeografija

e-Publikacijune

 

 

Štatištika

Ritrata

 

 

Kandželarija

Informacijune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si jimata kveštijune o komenda prosita Walter Breu.
Sa vrnit di Universität Konstanz, FB Sprachwissenschaft/Slavistik