Acquaviva Collecroce

 

 ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

 

 

 

 Ričerke

 

 

Kruč (naš grad), glavni grad do trihi komuni zlavofonihi do Redžijune talijane Molise (Provindža Kambavaš), je na sridu do ričerki za kontata lingvistike talijano-zlave di Katedra do Slavistike/Lingvistike, prodžet A15 do Čentra do ričerki lingvistikihi 471 do Universita z Kostandze.
 
Jezik zlav ka sa govore di ove grada sa zove "naš jezik". Čeljade kjikjarijaju na-našu aš latalijana. Nabolje naš jezik sa mandani Mundimitar, Filič je ga zgubija kuaš ndzan, usrid sa nahoda Kruč di još sa govore dobra.

Fina sa di naša katedra je sa študija sama jezik z Kruča, sa ča sa počat študijat pur oni z Mundimitra aš z Filiča.

 

 

 

 

 

Home | Ričerke | Jezik | Storija | Džeografija | Štatistika | Kandželarija | Publikacijune | Ritrata | Informacijune